มวยสากล (ครูนิยม ผาเพชร)
(pe-sport)

ประวัติ ทักษะพื้นฐาน การสร้างเสริมสมรรถภาพ อุปกรณ์ การยืน การกำหมัด การพันมือ การเคลื่อนเท้า การชกหมัด การป้องกัน กติกา ของกีฬามวยสากล