สังคมศึกษาพื้นฐาน5 (ครูสัมฤทธิ์ คำแดง)
(สังคมศึกษาพื้นฐาน5 (ครูสัมฤทธิ์ คำแดง))

สังคมศึกษาพื้นฐาน5 (ส23101)